Ks logo net taustaton

Hae aktoriksi

Hae Suomen kirjastoseuran mentorointiohjelmaan

Mentoroinnissa kokenut ja osaava henkilö, mentori, antaa ammatillista tukea ja sparrausta kehittymishaluiselle henkilölle, aktorille. Mentorointi auttaa aktoria tunnistamaan ja kehittämään omaa osaamistaan, tavoitteitaan ja mahdollisuuksiaan. Aktorit saavat myös palautetta ja tukea valintoihinsa. Kyse on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittymisestä.

Kirjastoseuran kolmannen mentorointiohjelman teemana on vaikuttaminen kuntaorganisaatiossa. Miten puhutella kuntapäättäjiä vaikuttavasti? Miten esitellä asioita päätöksentekoon? Miten luoda hyviä mediasuhteita? Miten kehittää johtajan omaa viestintää? Ohjelman teema on valittu kirjastokentältä tulleen palautteen perusteella ja tavoitteena on vahvistaa kirjastoalan ammattilaisten osaamista.

Ohjelmaan valittavien määrä on rajattu. Huomioithan, että tämä ohjelma on suunnattu kirjastonjohtajille tai vastaavissa tehtävissä työskenteleville Suomen kirjastoseuran jäsenille.

Nykyinen työnantaja

Nykyinen tehtävänimeke ja toimenkuva

Ammatilliset tavoitteeni lyhyesti:

Toiveeni mentorointiohjelmalle:

Arvioitu ajankäyttömahdollisuuteni mentorointiin (tuntia/kk)

Mahdollinen ehdotus/ehdotuksia mentoriksi

Muita mahdollisia lisätietoja