Suomenkirjastoseura tunnus rgb kaikki kielet1

Hae aktoriksi kevään 2023 mentorointiohjelmaan

Hae Suomen kirjastoseuran mentorointiohjelmaan

Mentoroinnissa kokenut ja osaava henkilö, mentori, antaa ammatillista tukea ja sparrausta kehittymishaluiselle henkilölle, aktorille. Mentorointi auttaa aktoria tunnistamaan ja kehittämään omaa osaamistaan, tavoitteitaan ja mahdollisuuksiaan. Aktorit saavat myös palautetta ja tukea valintoihinsa. Kyse on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittymisestä.

Kevään 23 mentorointiohjelman teemana on hyvinvointi kirjastoissa. Kuinka työyhteisö tuo iloa kaikkien arkeen? Kuinka saada myös asiakkaat osaksi kirjaston yhteisöä? Mietimme myös itseohjautuvuutta, työn autonomiaa, arjen rutiineja ja kriisien kohtaamista

Ohjelmaan valittavien määrä on rajattu. Tähän ohjelmaan toivomme hakijoita erilaisista taustoista ja työtehtävistä kirjastoista, ainoa kriteerimme on, että hakija on Suomen kirjastoseuran jäsen.

Nykyinen työnantaja

Nykyinen tehtävänimeke ja toimenkuva

Ammatilliset tavoitteeni lyhyesti:

Toiveeni mentorointiohjelmalle:

Arvioitu ajankäyttömahdollisuuteni mentorointiin (tuntia/kk)

Mahdollinen ehdotus/ehdotuksia mentoriksi

Muita mahdollisia lisätietoja