Ks logo net taustaton

Hae aktoriksi

Hae Suomen kirjastoseuran mentorointiohjelmaan

Mentoroinnissa kokenut ja osaava henkilö, mentori, antaa ammatillista tukea ja sparrausta kehittymishaluiselle henkilölle, aktorille. Mentorointi auttaa aktoria tunnistamaan ja kehittämään omaa osaamistaan, tavoitteitaan ja mahdollisuuksiaan. Aktorit saavat myös palautetta ja tukea valintoihinsa. Kyse on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittymisestä.

Tällä kertaa ohjelman teemoja ovat kansainvälisyys, johtaminen ja palvelumuotoilu. Toivomme kaikilta mukaan hakevilta aktoreilta kiinnostusta vähintään yhteen teemoista. Tarpeen mukaan keskustelut voivat koskea myös muita työelämän alueita.

Ohjelmaan valittavien määrä on rajattu. Huomioithan, että ohjelma ei ole suunnattu alan opiskelijoille vaan jo työelämässä oleville Suomen kirjastoseuran jäsenille.

Nykyinen työnantaja *

Nykyinen tehtävänimeke ja toimenkuva *

Ammatilliset tavoitteeni lyhyesti: *

Toiveeni mentorointiohjelmalle: *

Arvioitu ajankäyttömahdollisuuteni mentorointiin (tuntia/kk) *

Mahdollinen ehdotus/ehdotuksia mentoriksi *

Eniten tämän ohjelman teemoista minua kiinnostaa (valitse yksi) *

Muita mahdollisia lisätietoja

Powered by Creamailer